חלוקת רכוש

ככלל, רכוש שנצבר בחיי הנישואין, נחלק בעת הגירושין באופן שווה. לכך יש מספר חריגים.

ראשית, על זוגות שנישאו לפני 1.1.1974 חלה "הלכת השיתוף", המסדירה את אופן חלוקת הרכוש, דבר אשר יוביל לחלוקת נכסים שווה. בני הזוג יכולים לפרק את השיתוף בנכסים אף בטרם פקיעת הנישואין, על ידי הגשת תביעה.

לעומת זאת, בני זוג אשר נישאו לאחר התאריך הנ"ל, יחסו בצל חוק יחסי ממון בין בני זוג,  תשל"ג- 1973 (להלן: "החוק"), אשר מחיל את הסדר "איזון המשאבים" בעת פקיעת הנישואין.

"רכוש משותף" כולל בין היתר את דירת המגורים, רכב, חשבון בנק, חברה, עסק, נכסי קריירה, קופות גמל, פנסיה, ואף חובות שיצרו בני הזוג במהלך חיי הנישואין.

אחד מן החריגים לכלל (חלוקת רכוש שווה) מוכר בחוק כ"הסכם ממון", אשר מאפשר לבני הזוג בטרם הנישואים, להסדיר את יחסי הממון שביניהם.

חריג נוסף, נוגע למתנה או ירושה שקיבל אחד מבני הזוג.

ענייני חלוקת רכוש, אם במצב של סכסוך ואם בהסכמה, דורשים ניסיון מקצועי וידע משפטי מקיף, עקב מורכבות הסוגיה ורגישותה.

ניסיונה של עוה"ד גליקסברג ובקיאותה בתחומים הללו היא מהותית, המאפשרים את סיום ההליכים בצורה נכונה, כאשר הצדדים מקבלים את חלקם הראוי בנכסים.

 

לתאום פגישה חייגו עכשיו: