חלוקת רכוש

הכלל הוא כי מה שצברו בני הזוג במרוצת השנים מאז התחתנו (או מאז שהם ידועים בציבור) הינו של שני הצדדים בחלקים שווים. היוצא מן הכלל הינו כאשר בני הזוג חתמו על הסכם ממון.

מבחינת החוק והפסיקה יש להבחין בין בני זוג שהתחתנו לפני 1.1.74 ואחרי.

בני זוג שהתחתנו לפני 1.1.74 – עדיין לא חל חוק יחסי ממון ולמעשה חלה חזקת השיתוף.

חזקת השיתוף למעשה קובעת כי כל צד זכאי למחצית הזכויות ו/או הנכסים של בן הזוג השני. זאת בכפוף לכך שבני הזוג מנהלים יחד אורח חיים תקין. וניתן ללמוד מהאופן בו הם חיים וההתנהגות שלהם כי הם במאמץ כלכלי משותף. חזקה זו אינה חלוטה (ניתן לערער עליה) בכפוף להוכחות שאכן לא היתה כוונת שיתוף.

חזקה זו תחול גם על נכס שרשום רק על שם בן זוג אחד (ובלבד שנרכש בתקופת הנישואין) ועל כל זכות שיש לבני הזוג שנצברה בתקופת הנישואין.

חזקה זו כאמור ניתנת לסתירה ע"י הסכם או התנהגות המלמדת על חוסר כוונה לחלוקת הרכוש.

חזקה זו לא תחול על נכס שנרכש לפני הנישואין או שהועבר בירושה. גם לכלל זה יש יוצאים מן הכלל. ואם ניתן להראות הל מתנות או על ירושות או על נכסים שהיו של בן הזוג/בת הזוג קודם לנישואין שהיתה כוונת שיתוף (שיפצו ביחד, נטלו משכנתא, השביחו) אזי גם נכסים אלו יחולקו בחלקים שווים.

זוגות שהתחתנו אחרי 1.1.74 יחול עליהם חוק יחסי ממון והסדר איזון משאבים.

למעשה על זוגות אלו חל חוק יחסי ממון. הקובע כי אם זוג לא ערך הסכם יחסי ממון יחול עליו ההסדר בחוק. מה ההסדר בחוק קובע ?

כי כל מה שבני הזוג צברו ביחד בתוקפת חייהם המשותפת גם אם לא הכל נרשם ע"ש שני בני הזוג הינו של שני בני הזוג בחלקים שווים. גם פה מוחרגים נכסים שירשנו, שיקיבלנו במתנה ו/או שהיו שלנו קודם לנישואין. גם כאן יחול החריג שאם תוכח כוונת שיתוף על הנכסים המוחרגים הם יחולקו בחלקים שווים.

אז מה ההבדל?

לכאורה החוק פוגע יותר שכן איזון המשאבים וחלוקת הרכוש תעשה בתום הנישואין ולא קודם. לכן הרבה פעמים הדבר משליך על הליך הגירושין אשר מתמשך ביתר, מאחר ומנצלים את המצוקה הכלכלי של צד זה או אחר או חוסר של צד זה או אחר כדי להשיג השגים גדולים יותר בהליך עצמו.

מה עם ידועים בציבור?

על ידועים בציבור תחול חזקת השיתוף.

מי הם ידועים בציבור?

  • בני זוג שניהלו מערכת יחסים משותפת ותקינה.
  • חיים תחת אותה קורת גג אחת (גם אם זה שני בתים לסירוגין)
  • מאמץ משותף וניהול משק בית משותף. מאמץ משותף אינו מחייב כי שני בני הזוג יעבדו, אלא שנקטו במאמץ משותף בניהול הבית התא המשפחתי.

לתאום פגישה חייגו עכשיו: