צוואות, ירושות ועזבונות

"מצווה לקיים דברי המת" (גיטין יד ע"ב; שם טו ע"א).

כלל מרכזי ויסודי על פיו פועלים דיני הירושה והצוואה.

כל מאבק סביב צוואתו של אדם מעלה את שאלת "כבוד המת", השלוב בעיקרון הכללי של "כבוד האדם", אשר הפך לעיקרון "על" במשפט עם חקיקת חוק יסוד- כבוד האדם וחירותו.

עקרונות יסוד בכתיבת צוואה:

  1. בראש ובראשונה- בחירה חופשית של המצווה. כלומר, המצווה מחליט על תוכן הצוואה.
  2. חשיבה על כלל התחומים: זכויות, רכוש, התחייבויות. וכדו'.
  3. קביעת רשימת היורשים: ילדים, בני זוג, הורים, משפחה מורחבת, חברים, עמותות וכדומה.

העקרונות לעיל עלולים להינזק ולהידחות עקב כתיבת צוואה פגומה, המקנה לבית המשפט סמכות לבטלה בנסיבות מסוימות, על כן מומלץ ליצור צוואה בפני עו"ד מיומן.

עו"ד גליקסברג מנוסה בסוגיות מורכבות בסכסוכי ירושה, עריכת צוואות וניהול עיזבונות. 

 

לתאום פגישה חייגו עכשיו: